Ензимни препарати

 

 

 

 

Фирма „AJINOMOTO” представя ензимни препарати под марката „ACTIVA” на основата на трансглутаминаза подходящи за производството на йогурт и айрян. Поради иновативното си приложение и неоспорими резултати, фирма „AJINOMOTO” патентова гамата „ACTIVA”.

 

ACTIVA YGензимен препарат за производство на йогурт и айрян.

 

ACTIVA YG е високофункционален препарат на основата на трансглутаминаза с приложение в производството на йогурт и айрян. Трансглутаминазата спомага за образуването на ковалентни връзки между свободните амино и гамма-карбоксиамидни групи от протеини или пептидно свързан глутамин, като по този начин се формира стабилна протеинова мрежа. Тази мрежа осигурява по-добър вискозитет, гладка и суха повърхност, повишена кремообразност и намалява синерезата при производството на йогурт.

 

За повече информация, моля свържете се с фирма „Панаком Лимитид“ ООД.