Филтриращи системи за саламура - BASKET FILTER

Приложение

Филтриращата система "BASKET FILTER", адаптируема към всички модели инжектори "MOVISTICK", е специално разработена за филтриране на саламури с нисък или среден вискозитет. Във вътрешността на контейнера се намират два броя редуващи се кошници (пред филтър и филтър), които получават върнатата саламура от инжектора и отделят частици месо или фибри, попаднали в нея.   Защитен филтър, свързван към всмукателния отвор на инжектора задържа всички фибри, преминали през системата от кошници.

По време на работния ден е необходимо почистване на филтриращите кошници. Тази процедура може да бъде извършена без прекъсване на процеса на инжектиране, тъй като кошниците се почистват индивидуално така, че докато едната кошница се почиства, върнатата саламура се пренасочва към другата. 

За повече информация за производствен капацитет и технологични възможности, свържете се с "ПАНАКОМ ЛИМИТИД". 

Система

Два броя филтриращи кошници с пред филтър и филтър.

Защитен филтър.

Разглобяем контейнер за събиране на частици месо, преминали от инжектора към пред-филтърната  решетка.

Лесно разглобяем за улесняване процеса на поддръжка, почистане и дезинфекция.

Връзка с инжектора чрез вентил.

Производствен капацитет

Производственият капацитет зависи от характеристиките на продукта и производствената линия. Моля, консултирайте се с екипа на "ПАНАКОМ ЛИМИТИД".