Нашият екип

Хората са в основата на нашите ценности. Нашето желание е да изградим екип от мотивирани и ентусиазирани професионалисти, които да споделят нашата фирмена култура и корпоративни ценности.

"ПАНАКОМ ЛИМИТИД" ООД се стреми към привличането, развитието и запазването на най-ценните кадри, чрез предоставяне на подходящи възможности за развитие на всеки един служител, като например осигуряване на постоянни технологични семинари и обучения в страната и чужбина, които да изградят необходимите професионални качества, умения и знания.